Kadra ekspercka

Zespół zarządzający   
Artur Samojluk – Prezes Zarządu. Inżynier systemów IT i AI, doświadczony menadżer. Analityk rynków inwestycyjnych oraz ecommerce. Autor projektu i jego lider. Odpowiedzialny za zarządzanie firmą, stoi także na czele zespołu analityków. Jest autorem wielu rozwiązań z zakresu e-commerce. Pasjonuje się algorytmami związanymi z Sztuczną Inteligencją i ich zastosowaniem. Wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.
Sławomir Miesiak – współtwórca karty VITAY dla PKN ORLEN. Brał udział we wdrażaniu m.in. pierwszego wPolsce projektu kart płatniczych z mikroprocesorem w standardzie EMV, opracowaniu i wdrożeniu projektu systemu płatniczego wielocentrowego dla sieci handlowych i ponad 40 innych dużych projektach informatycznych i handlowych. Wieloletni członek Państwowych Komisji Normalizacyjnych PKN ds. Kart Identyfikacyjnych oraz ds. Bankowości i Usług Finansowych.
Krzysztof Olszewski-von Wiecki – Wieloletni prezes i członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, doradca i ekspert ds. restrukturyzacji, biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstw, w tym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w latach 2005-2010. Autor i współautor ponad 70 opracowań z zakresu strategii przedsiębiorstw, projektów restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej oraz wycen przedsiębiorstw.
Zespół naukowy          
Kilku osobowy dział badawczy składa się z głównego analityka Artura Samojluka oraz ekspertów od sztucznej inteligencji w tym dr hab. Piotra Artiemjewa który w toku prac badawczych opracował kilkadziesiąt nowych technik data miningowych. Głównym zadaniem zespołu to opracowywane algorytmów i wariantów aplikacji oraz praca nad modelami algorytmów do sieci neuronowych. A także opracowanie matematyczno-informatycznego modelu optymalizacji parametrów dla sieci neuronowych.
Zespół medyczny        
Spółka na stałe współpracuje z 3 lekarzami którzy pomagają opracowywać aplikacje od strony medycznej. Role głównego specjalisty do spraw medycznych sprawuje lekarz medycyny Paweł Radkowski. Głównym zadaniem zespołu jest opracowanie problemów badawczych dotyczących wywiadu medycznego w oparciu o dane medyczne, dane naukowe i techniki przeprowadzania tradycyjnego wywiadu medycznego z punktu widzenia automatycznej analizy danych podawanych przez pacjentów. Oraz realizacja eksperymentów badając algorytmy analityczne pod kątem założonych parametrów.
Zespół developerski IT
Zespół deweloperski składa się z 15 osób w tym:

- Programistów od sztucznej inteligencji
- Programistów Android
- Programistów PHP/ Pyton
- Specjalistów ds. informatycznych
- projektant systemów IT
- Inżyniera DevOps
- Testerów oprogramowania

Zespół odpowiedzialny jest za tworzenie aplikacji od koncepcji po wdrożenie. Szeroki zakres specjalistów daje nam możliwość wykonywania dużych projektów z dziedziny IT.


Turbo Trade S.A.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775