TURBO TRADE S.A. EMISJA AKCJI - PREZENTACJA

 

ZAPISY NA AKCJE

Aby otrzymać ofertę wypełnij poniższy formularz:


Zgłoszenie do otrzymania oferty*
*
*
*
*
*
*
*

Spółka zastrzega sobie możliwość nie wysłania oferty w przypadku przekroczenia puli przewidzianej przez KSH (150 ofert) lub wyczerpania limitu akcji w emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, a szczegółowe ich przeznaczenie zostało umieszczone w dokumencie informacyjnym znajdującym się do pobrania w sekcji dokumenty do wglądu.

 

OBSZAR DZIAŁANIA

Turbo Trade S.A. jest firmą działającą na jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków zaawansowanych technologii, ściśle związanych z opracowywaniem i wdrażaniem algorytmów Sztucznej Inteligencji (SI) wykorzystujących sieci neuronowe i ich zastosowaniem do produktów codziennego użytku w gospodarstwach domowych jak również w aplikacjach biznesowych przeznaczonych dla firm. Prognozowana wartość rynku wykorzystującego rozwiązania bazujące na Sztucznej Inteligencji określona została na poziomie 47 mld USD do roku 2020.
 
 
 

OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI

Na bazie wyników z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, Turbo Trade S.A. opracował technologię Sztucznej Inteligencji, która stanowi jedno z najważniejszych oraz najnowocześniejszych osiągnięć spółki - Focus AI. Jest to technologia pozwalająca na znacznie szersze i bardziej uniwersalne zastosowanie sztucznej inteligencji, w porównaniu do innych, aktualnie dostępnych rozwiązań na rynku. To samouczący się system potrafiący samodzielnie optymalizować różnego rodzaju procesy wykorzystywane w codziennych pracach. Focus AI to inteligentna technologia przyszłości oparta o sieci neuronowe, z pomocą której można między innymi analizować mowę, czy np. analizować dowolnie zorganizowane struktury danych. Jest to krok milowy w wykorzystaniu samouczących się sieci neuronowych do zastosowań komercyjnych.

Focus AI to technologia, z pomocą której już wkrótce systemy w firmach będą analizować nie tylko ścisłe dane ekonomiczne, ale także przepływ całych procesów biznesowych łącznie z jakością informacji tekstowych (e-maile), układać wydajniejsze odpowiedzi dla handlowców oraz wspomagać prace projektantów tworzących nowe produkty – zastosowanie Sztucznej Inteligencji stało się faktem, to przyszłość która stoi u drzwi dzisiejszego świata.

 

 

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU


Teaser Inwestycyjny TURBO TRADE S.A. 

Pobierz

 

Oświadczenie o objęciu akcji TURBO TRADE S.A.

Pobierz

 

Umowa nabycia akcji TURBO TRADE S.A.

Pobierz

 

Wzór akcji TURBO TRADE S.A.

Pobierz

 

Statut spółki TURBO TRADE S.A.

Pobierz

 

Aktualny wyciąg z KRS TURBO TRADE S.A.

PobierzTurbo Trade S.A.
ul. Chrobrego 4/28; 12-100 Szczytno
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775