Analiza rynku smart home

W IV kw. 2020 r. rynek smart home w Europie wzrósł rok do roku o 12,2 %, osiągając rekordową sprzedaż urządzeń smart na poziomie 41,3 mln sztuk. W Europie Środkowo-Wschodniej skala wzrostu była dużo mniejsza osiągając wzrost na poziomie nieco ponad 6,4 %,  a więc znacznie poniżej rynku w Europie.  Dobre wyniki odnotowano w kategoriach takich jak monitoring i ochrona domu, termostaty i oświetlenie. Struktura wydatków zmieniła się podczas pandemii, a konsumenci bardziej skupili się na ulepszaniu swoich domów, co doprowadziło do wzrostu zainteresowania inteligentnymi urządzeniami.

W przypadku aplikacji Vision warto przyjrzeć się sprzedaży urządzeń związanych z oświetleniem (lightening), których udział w rynku osiągnął poziom 6,6% z najwyższa prognozą dynamiki wzrostu sprzedaży oraz udziału w rynku do 2025 roku na poziomie 40,48% z poziomem sprzedaży w 2025 roku na poziomie ponad 25 mln. sztuk. Jest to o tyle istotne, że obecna wersja aplikacji Vision obsługuje takie właśnie urządzenia – Philips Hue.

Tabela pokazuje, że zakres funkcjonalności, który pozwoli zwiększyć atrakcyjność aplikacji Vision oraz poziom sprzedaży o dodatkową obsługę inteligentnych głośników (Smart speakers), monitoringu (Home monitoring) oraz ogrzewania (Thermostat). Implementacja dodatkowych funkcjonalności pozwoli na skokową zmianę udziału w rynku i jego penetrację. Docelowo rynek smart home w Europie szacowany jest na sprzedaż na poziomie 209,921 mln. sztuk w roku 2025. Penetracja rynku na poziomie 5% pozwoli Spółce na osiągnięcie przychodów na poziomie ponad 104 mln. PLN rocznie przy sprzedaży aplikacji w cenie 9,99 PLN. Zwiększenie funkcjonalności aplikacji, a więc jej atrakcyjności, a także dostępności np. poza rynek Polski, pozwoli na skalowanie rozwoju biznesu smart home.   

Według prognozy Ovum liczba sprzedanych urządzeń dla inteligentnego domu w 2021r. przekroczyła 1 400 000 sztuk. 
Na wykresie poniżej możemy zauważyć ilość sprzedanych urządzeń z podziałem na kategorie.

 

Opracowanie własne www.issuu.com w oparciu o www.statista.com/(mln) przedstawia nam przewidywaną ilość smart home na najbliższe lata. Z wykresu wynika, że już w 2024 r. będzie to ponad 375 mln domów. 

Prognoza liczby inteligentnych domów na światowym rynku w latach 2017-2024 (mln).


Źródło: https://issuu.com/magazyndeal/docs/magazyn_deal_xxix_issu/s/11546358

Smart home zyskuje coraz więcej zwolenników, co można zauważyć na wykresach powyżej. Obserwowany trend odchodzenia użytkowników od tradycyjnych metod zarządzania domem i zastępowania ich inteligentnymi rozwiązaniami estymuje się na kolejne lata do roku 2035. W perspektywie długoterminowej przekraczającej rok 2035 przyjmuje się, że wszystkie nowe domy i mieszkania będą w pełni wyposażone i zintegrowane z systemami dziś określanymi jako smart, a w przyszłości zostaną standardem. Działania te będą wynikiem wymuszonej optymalizacji zarządzania zasobami energetycznymi, grzewczymi i żywnościowymi.Turbo Trade S.A.
ul. Chrobrego 4/28; 12-100 Szczytno
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775