Nowa dziedzina medycyny

Na świecie coraz częściej uznanie zyskuje telemedycyna. Jest to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej za pomocą zdalnych technologii. Powstała z połączenia trzech dziedzin: medycyny, informatyki oraz telekomunikacji. Telemedycyna wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania, gromadzenia i udostępniania danych. Jej dorobek pozwala na przesyłanie obrazów w wysokiej rozdzielczości. Umożliwia również interaktywną transmisję audiowizualną w rzeczywistym miejscu i czasie, dzięki połączeniu z siecią internetową, czy satelitarną. 

W codziennej praktyce telemedycyna pozwala lekarzom na przeprowadzenie diagnozy na odległość, wystawienie e-recepty, czy zlecenie badań. Umożliwia przesyłanie danych oraz wyników badań pacjenta szybko i w bardzo wysokiej jakości, niezależnie od rodzaju badania. Natomiast pacjentowi telemedycyna daje możliwość spotkania z lekarzem za pomocą wideo komunikatorów, czy zwykłej rozmowy telefonicznej

To, co definiuje wzrastającą popularność telemedycyny, to wygoda. Pacjenta omija uciążliwa i często denerwująca konieczność udania się do przychodni i długotrwałe oczekiwanie w kolejkach. Może umówić się ze specjalistą i porozmawiać z nim w dowolnie wybranym terminie i miejscu. Dodatkową zaletą usług medycyny na odległość jest także niski koszt leczenia i opieki zdrowotnej. Telemedycyna znacznie zwiększa zasięg opieki medycznej. Dzięki szeroko dostępnemu internetowi dociera ona do niewielkich miast i wsi, a co za tym idzie – redukuje konieczność dojazdów pacjentów do przychodni czy szpitali. A to tylko niewielka część zalet tej dziedziny. 

 

1a.png
 
1a.png

Najistotniejsze zalety telemedycyny

Te zalety odzwierciedla badanie przeprowadzone w 2019r. Przez BIOSTAT. Wynika z nich, że z każdym rokiem w Polsce zwiększa się liczba pacjentów korzystających z dotychczasowego dorobku telemedycyny (link do wyników badań: https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie.php). Osoby biorące udział w badaniu zadeklarowały, że formą, z jakiej korzystali najczęściej, była teleporada. Polegała na zdiagnozowaniu przypadku przez lekarza na podstawie danych medycznych przesłanych za pomocą sieci teleinformatycznych. Grupą lekarzy, których opinii respondenci zasięgali najczęściej, byli interniści. Za najistotniejsze zalety telemedycyny respondenci uznali możliwość łatwej i szybkiej diagnostyki na odległość oraz szybszej pomocy pacjentom. Ponad jedna trzecia ankietowanych, za najważniejsze udogodnienia, wskazała na krótszy czas oczekiwania na poradę i łatwiejszy dostęp do opieki specjalistów. Źródło: https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie/telemedycyna-zalety.php, data dostępu: 17.11.2020 r.

 

Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny

Co najważniejsze, ankietowani pozytywnie ocenili pomoc medyczną udzielaną w ramach teleporady. Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała dalszą chęć korzystania z usług telemedycznych. Wynik ten stanowi obiecującą zapowiedź dla dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest telemedycyna, a także firm z nią związanych. Źródło: https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie/telemedycyna-zainteresowanie.php, data dostępu: 17.11.2020r.

1a.png
 

Krótka historia telemedycyny w Polsce i na świecie 

Pierwsze kroki na polu telemedycyny stawiali Amerykanie. Prace nad tą dziedziną rozpoczęli już w latach 60. ubiegłego wieku. Na potrzeby armii stworzyli satelitarną sieć telekomunikacyjną, która łączyła amerykańskie bazy wojskowe porozrzucane na całym świecie z placówkami medycznymi w Stanach Zjednoczonych. Dorobek armii przejęli i rozwinęli naukowcy z NASA, którzy korzystali z telemedycyny w celu obserwacji stanu zdrowia astronautów przebywających w przestrzeni kosmicznej.  

W Polsce telemedycyna opiera się głównie na działalności 3 organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Telemedycyny, założonego w 1997r., Sekcji Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego powstałej w 2001r., a także Telemedycznej Grupy Roboczej, działającej od 2015r. Ich zadania, chociaż odmienne, służą osiągnięciu wspólnego celu: rozwijaniu i propagowaniu telemedycyny w Polsce poprzez wszelkie dostępne środki i działania. 

 

Prace badawcze spółki z zakresu telemedycyny i osiągnięcia 

Spółka Turbo Trade S.A., mając na uwadze wzrastające znaczenie telemedycyny i zapotrzebowanie na jej usługi, stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy. Nasz zespół złożony z doświadczonych specjalistów z zakresu informatyki, analityki i SI, we współpracy z przedstawicielami kadry medycznej z dziedziny interny, anestezjologii, czy dermatologii od kilku lat pracuje nad aplikacjami mobilnymi, które zwiększają dorobek telemedycyny na świecie.  

Obecnie najważniejszym elementem badań naszego zespołu jest zastosowanie zdolności mowy w aplikacjach, która ma wspomóc element diagnozy. Zadaniem kluczowym tutaj jest synteza i analiza mowy z użyciem nomenklatury medycznej w celu stworzenia produktu, jakim jest mobilny asystent medyczny. 

Lata wspólnych działań, wymiany wiedzy i pomysłów zaowocowały stworzeniem aplikacji, które zmienią oblicze tradycyjnej medycyny. Do naszych osiągnięć zalicza się takie aplikacje, jak: 

 

1a.png
 
1a.png

Vision - inteligentny głosowy asystent dla domu

Ma w pełni rozwiniętą zdolność mowy i jej rozpoznawania. Potrafi udzielić odpowiedzi na miliony pytań użytkowników dzięki połączeniu z bazą informacyjną Wikipedii. Ułatwia sterowanie oświetleniem za pomocą głosu, przy użyciu inteligentnych żarówek Phillips Hue. Zajmuje się także tworzeniem listy zakupów oraz odtwarzaniem muzyki za pomocą Spotify. Aplikacja Vision stanowi więc doskonałą bazę do stworzenia innych aplikacji używających zdolność mowy i jej rozpoznawania.

 

 

Medic Vision – mobilny asystent medyczny

Aplikacja, która przeprowadza głosowy wywiad medyczny z pacjentem. Ma na celu zebranie wszystkich informacji przekazywanych przez rozmówcę i zwrócenia wyniku prawdopodobieństwa zachorowania na daną chorobę. Wynik udostępniany jest lekarzowi prowadzącemu, co skraca czas oczekiwania na samo badanie i umożliwia lekarzowi postawienie wstępnej diagnozy. Aplikacja bardzo dobrze sprawdza się podczas czasów epidemicznych, ponieważ nie wymaga bezpośredniego kontaktu lekarzy z pacjentami i oczekiwania w długich kolejkach w przychodniach. Wywiad można przeprowadzić zdalnie z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Aplikacja Medic Vision pozwala na przeprowadzenie wywiadu na głos, ale umożliwia też odpowiadanie na pytania poprzez ręczne zaznaczenie adekwatnej odpowiedzi.

Wywiad medyczny składa się z kilkunastu pytań dotyczących ogólnego stanu zdrowia, czy występujących objawów. Odpowiedzi użytkownika są automatycznie przekazywane na serwery firmy, które analizują i porównują je z bazą już znanych przypadków. Następnie wyznaczony zostaje wynik procentowy rozpoznania choroby, który od razu przesyłany jest na telefon użytkownika. Cała procedura trwa nie dłużej niż kilkanaście minut.

1a.png


Turbo Trade S.A.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775