Focus AI

Focus AI to technologia przyszłości, z pomocą której wkrótce w firmach systemy będą analizować nie tylko ścisłe dane ekonomiczne, ale przepływ całych procesów biznesowych łącznie z jakością informacji tekstowych (e-maile), układać wydajniejsze odpowiedzi dla handlowców oraz wspomagać prace projektantów tworzących nowe produkty – zastosowanie Sztucznej Inteligencji stało się faktem, to przyszłość która stoi u drzwi dzisiejszego świata.

Focus AI to silnik, na bazie którego można zbudować niemal dowolny system analityczny dostosowany do potrzeb konsumenta.

Pierwszymi działaniami SI do jakich użyto opracowaną technologię były analizy oraz symulacje inwestycji na rynkach finansowych. W wyniku zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w analizie zjawisk ekonomicznych firma osiągnęła możliwość precyzyjnego oszacowania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Najnowsze opracowane rozwiązanie oblicza procentowe prawdopodobieństwo przyszłego ruchu cenowego w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Pozwala na określenia okazji rynkowej i zwiększenia skuteczności stosowanej strategii podejmowania decyzji ekonomicznych.


Opracowana w wyniku badań metoda analityczna polega na wynajdowaniu twardych formacji statystycznych występujących w próbie statystycznej opartej m.in. o przekształcenia rozkładów Gaussa. Przetworzeniu ich przez sieci neuronowe i zwrócenie efektu końcowego zdefiniowanego na początku prac. Po badaniach na szerokich danych historycznych, wyniki przerosły nasze oczekiwania. W samych obliczeniach statystycznych macierzy wielowymiarowych zostały użyte algorytmy oparte o metody wstecznej propagacji błędu, czyli sieci neuronowe.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji AI pozwoliło na rozwiązanie i optymalizację złożonych obliczeń statystycznych z uwzględnieniem wielowymiarowego badania struktur danych. Sieć neuronowa w wyniku wykonania analiz wybiera, podobnie jak człowiek, najlepsze rozwiązanie, jakie tylko istnieje – dobiera najlepszą strategię inwestycji dla badanego waloru. Jednak w odróżnieniu od człowieka, sieć neuronowa jest zawsze stabilna i nie ulega presji, ani czynnikom zewnętrznym. Można powiedzieć, że Focus AI to inwestor doskonały, stworzony by zwyciężać.


To w pełni samodzielna technologia zdolna do podejmowania i prowadzenia wielu transakcji równolegle, bez udziału człowieka. Niewątpliwie jest to technologia posiadająca ogromny potencjał rozwoju.

 

Wszechstronność zastosowań

 

Zastosowanie analityczne Focus AI może zostać użyte w medycynie – do poszukiwania wzorów lekarstw. Kolejne zastosowanie to tworzenie oprogramowania dla inteligentnych robotów, nowoczesnych scoringów bankowych czy szacowanie ryzyk ubezpieczeniowych.  Zarówno w pełni zautomatyzowane aspekty planowania taktycznego, jak i tworzenie inteligentnej broni przyszłości leży w zasięgu ręki. Również najnowocześniejsze zabezpieczenia systemów cyfrowych wymagają inteligentnych firewalli.

Obecnie trwają prace zespołu nad weryfikacją możliwości zastosowania SI w obszarach robotyki, analiz taktycznych dla wojska, autonomicznych pojazdów, a także dalszy rozwój sieci neuronowych w działaniach inwestycyjnych oraz finansowych. Rozwój technologii sztucznej inteligencji stanowić będzie filar działania spółek wysokich technologii w najbliższej przyszłości.

 

 

Unikatową wartością systemu jest fakt, iż uczy się on rozwijając swoje umiejętności. A co za tym idzie, buduje własne doświadczenia, usprawniając swoje działanie.

Możliwe zastosowanie sieci neuronowych to:

  • analizy giełdowe - przewidywanie kursów
  • bankowość – nowoczesne scoringi kredytowe
  • przemysł zbrojeniowy – analizy taktyczne
  • medycyna - wsparcie badań naukowych w celu tworzenia nowych leków
  • analizy ubezpieczeniowe – przewidywanie ryzyk
  • motoryzacja – pojazdy autonomiczne, systemy wsparcia kierowcy, systemy bezpieczeństwa
  • marketing i reklama on-line – analizy behawioralne

 

 

 

Przetestowany system gotowy do wdrożenia

 

Focus AI w chwili obecnej to gotowy system, który został przetestowany w analizach ekonomicznych.


W badaniu kilkuletnim (lata 2011 – 2016) FOCUS AI obliczało procentowe prawdopodobieństwo przyszłego ruchu cenowego na bazie analizy danych historycznych i bieżącego zachowania się giełd światowych. Sieci neuronowe określały prawdopodobieńtwa zachowania się rynku w najmniejszej stabilnej perspektywie, od 12 do 48 godzin. Możliwe jest prognozowanie większych perspektyw czasowych.

Dla wykresów kursu surowca ropy naftowej (OILs) w symulacjach 426 podjętych decyzji inwestycyjnych osiągnęła ponad 77% stopę zwrotu, w ujęciu rocznym oznacza to 15,6% zysku.

Sieci neuronowe najczęściej wybierały strategię o stosunku zysku do straty 4:1. Oznacza to dla sygnałów wejścia BUY/SELL, że Focus AI wolał odnosić rzadziej większe sukcesy, a częściej ponosid mniejsze straty.


Dla tego samego okresu na parze walutowej EURUSD sieci neuronowe doszły do przybliżonych wniosków i wykonując symulacje 653 transakcji osiągnęły stosunek transakcji w granicach 5:1. System osiągnął stopę zwrotu na poziomie 50%, w ujęciu rocznym 10%.Turbo Trade S.A.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775