Analiza rynku telemedycznego

Wg GUS na koniec 2019 r. działalność prowadziło 26,3 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 21,8 tys. przychodni oraz 0,8 tys. praktyk lekarskich i 3,6 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Trudności z dostępem do usług medycznych finansowanych przez NFZ stanowią bodziec do rozwoju także prywatnych sieci przychodni, które zanotowały wzrost przychodów rok do roku o 10% osiągając w 2019 roku wartość 58 mld. PLN na leki i nieleki.   

Wg najnowszego raportu Cyfrowe Zdrowie opublikowanego przez redakcję 300research w maju 2021 potencjał rynku telemedycznego w liczbach wygląda następująco:

  1. Rynek usług telemedycznych wart będzie w 2025 roku ok. 175 mld USD rosnąc do tego czasu o 20%.
  2. Niemal 600 mln. USD wart jest sektor wirtualnych usług diagnostyki medycznej i przez najbliższą dekadę ma rosnąć o ponad 15% rocznie
  3. ponad 4 mld Euro dotacji na poprawę jakość systemu ochrony zdrowia przewiduje Krajowy Plan Odbudowy do końca 2025 r. z czego 1 mld Euro na przyspieszenie transformacji cyfrowej (rozwój e-usług medycznych).
  4. 70 % pytanych Polaków chce mieć możliwość rezerwacji wizyt lekarskich online.
  5. 51 % pytanych Polaków chce korzystać ze zdalnego monitoringu stanu zdrowia pod kontrolą lekarza

Wg danych GUS w 2019 roku w przychodniach i praktykach udzielono 325,8 mln. porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, z czego 291,5 mln. porad lekarskich, w tym 173,2 mln. porad udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej i 117,7 mln. porad w opiece specjalistycznej. Zakładając penetracją rynku polskiego z wykorzystaniem aplikacji Medic Interview na poziomie 12% w ciągu 5 lat daje to liczbę ponad 103 mln. porad. Zakładając model opłaty na opłacie w cenie 2 PLN za pojedynczy wywiad zakończony wygenerowaniem raportu dla lekarza, daje to kwotę 206 mln. PLN przychodu dla Spółki w ciągu 5 lat pochodzącego od podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowy przychód stanowić będą opłaty pobierana od pacjentów, którzy sami będą chcieli przeprowadzić samodiagnostykę w celu przeprowadzenia wywiadu osobistego. Usługa taka w modelu jednorazowej opłaty za pojedyncze badanie dla pacjenta wyniesie 10 PLN, co przy 1% ogólnej liczby wywiadów rocznie daje ilość 2,915 mln. wywiadów, co przekłada się na dodatkowe przychody w kwocie 29,15 mln. PLN. Obserwując dynamikę wzrostu rynku telemedycznego rok do roku, można przyjąć, iż wartość ta będzie rosnąć o ok. 15% rocznie. Pozostaje jeszcze możliwość pracy nad zwiększenie penetracji rynku poprzez dodatkowe usługi i promocje oraz objęcie swoim zakresem także rynków międzynarodowych, z uwzględnieniem specyfiki danego rynku. 

Potencjał rozwoju rynku telemedycznego pozwoli na dalszą penetracją rynku poprzez poszukiwanie nowych funkcjonalności i nowych rozwiązań.

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/ambulatoryjna-opieka-zdrowotna-w-2019-roku,13,4.html

 

Wykres przedstawia prognozę wartości rynku sztucznej inteligencji do diagnostyki obrazowej (mln dolarów) wg Yole Developpment. SI będzie jedną z najszybciej rozwijających się branż, natomiast przewidywana wartość na rok 2025 wynosi 2,7 mld USD.

Źródło: https://elektronikab2b.pl/biznes/52285-sztuczna-inteligencja-w-diagnostyce-obrazowej

 

Należy sobie zadać pytanie, czy ludzie (użytkownicy) będą chcieli korzystać z rozwiązań medycyny wykorzystującej SI. Tutaj możemy posłużyć się badaniem (https://www.ibm.com/blogs/ibm-poland/badanie-ibm-polowa-polakow-ufa-sztucznej-inteligencji/) dotyczącym zaufania do SI.

Źródło: https://www.ibm.com/blogs/ibm-poland/badanie-ibm-polowa-polakow-ufa-sztucznej-inteligencji/

 

Według badania (https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie/formy-telemedycyny.php) ankietowani musieli zaznaczyć, z których metod telemedycyny korzystali dotychczas. Jak przedstawia schemat poniżej, znaczną przewagę miała telediagnostyka, która charakteryzuje się postawieniem diagnozy za pomocą urządzeń teleinformatycznych np. rozmowa telefoniczna czy formularz internetowy.

Źródło: https://www.biostat.com.pl/telemedycyna-drugie-badanie/formy-telemedycyny.php

 

Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat dla portalu Medonet niemal 80% Polaków miało styczność z usługami telemedycyny. Ze względu na pandemię, większość odczuwała trudności w kontakcie bezpośrednim z lekarzami jednak uważali, iż czas oczekiwania na e-wizytę był o wiele krótszy. Analizując wiek pacjentów można zauważyć, że nie ma on znaczenia, ponieważ z tego typu usług korzystały tak samo chętnie osoby młode jak i w podeszłym wieku.

Źródło: https://www.biostat.com.pl/az-80-polakow-skorzystalo-w-2021-roku-z-uslug-telemedycznych.php

 

Grafika poniżej przedstawia z jakich specjalizacji medycznych (metodami teleinformatycznymi) chcą korzystać badani. Największe poparcie w telemedycynie według ankietowanych ma internista (50,7%), natomiast najmniej % przysługuje pielęgniarstwu (27,2%). Może to być związane ze specyfiką danej specjalizacji, gdyż do lekarza pierwszego kontaktu (internisty) udajemy się z większością przypadłości. Możemy również zauważyć, iż większość respondentów jest zainteresowanych usługami telemedycyny.

 

Źródło: https://www.rp.pl/biznes/art1575951-telemedycyna-rosnie-jak-na-drozdzach

 

Od czasów pandemii nastąpiła intensyfikacja działań rozwojowych w zakresie telemedycyny, można to zauważyć po wynikach sondaży przeprowadzonych na respondentach. Do roku 2020 to właśnie wizyta stacjonarna zdecydowanie przodowała w typie kontaktu z lekarzem. Ze względu na sytuację pandemiczną proces wzrostu zaufania do usług telemedycznych intensywnie wzrósł. Zwiększona otwartość pacjentów ma nowe rozwiązania technologiczne, jest motorem napędowym do nowych badań na całym świecie. Warto zauważyć, iż lekarze na dany moment nie rezygnują z e-wizyt, dzięki temu stają się bardziej elastyczni oraz są w stanie przyjąć większą ilość pacjentów. Można śmiało podkreślić — Sztuczna Inteligencja (SI) jest przyszłością dla całego świata oraz wielką pomocą dla wszystkich lekarzy.Turbo Trade S.A.
ul. Chrobrego 4/28; 12-100 Szczytno
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775