Contact us

TURBO TRADE S.A.

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

Address for correspondence

Bolesława Chrobrego 4/28, 12-100 Szczytno

KRS

TURBO TRADE  S.A. entered in the Register of Entrepreneurs kept by Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego at number 0000652775

REGON

281353315

NIP

7451842756

kapitał zakładowy

TURBO TRADE S.A. with covered capital in the amount 402 000,00 PLN.


Contact*
*
*
*

Turbo Trade S.A.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
NIP: 7451842756; Regon: 281353315;
KRS: 0000652775